AOS

Świadczenia lekarza w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej obejmują:

  • udzielanie porad w ramach których wykonywane są badania lekarskie,
  • wykonywanie zabiegów medycznych, których wykonanie jest możliwe w gabinecie zabiegowym.

Lekarz specjalista kieruje na badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza. Wykonanie badań kontrolnych pacjentowi będącego pod opieką poradni specjalistycznej leży w gestii lekarza specjalisty (nie lekarza rodzinnego).

Lekarz zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania. W razie konieczności wystawia zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może kontynuować leczenie.

Pacjent nie ponosi kosztów zleconych badań.